TU VUNG DAT THAP HL

Thi nhân như kiếp con tằm, rút ruột, nhả tơ, xây kén ... cho em, cho anh, cho người , cho đời ...
"Trái tim là một con tàu suốt; Chẳng có sân ga trạm cuối cùng" (Kiên Giang Hà Huy Hà)

TU VUNG DAT THAP HL

Postby Miên Thụy » Thu Jan 31, 2008 1:03 pm

Image
Last edited by Miên Thụy on Thu Jan 31, 2008 1:07 pm, edited 1 time in total.
Miên Thụy
 
Posts: 6
Joined: Thu Jan 31, 2008 11:27 am

Re: TU VUNG DAT THAP HL

Postby Miên Thụy » Thu Jan 31, 2008 1:06 pm

Image
Miên Thụy
 
Posts: 6
Joined: Thu Jan 31, 2008 11:27 am

Re: TU VUNG DAT THAP HL

Postby Miên Thụy » Thu Jan 31, 2008 1:12 pm

Image
Miên Thụy
 
Posts: 6
Joined: Thu Jan 31, 2008 11:27 am


Return to Thơ Tình

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron